Alba Domínguez

Montadora e directora. Co-autora da curta experimental Lázaro e creadora dos vídeos musicais Todo o que che din, do grupo Verto, e Alma, do artista Berto. Actualmente está levando a cabo a montaxe da curta documental Habitar, dirixida por Anxos Fazáns, e á fronte de vídeos musicais para outros grupos.