Diego Anido

Actor e creador teatral de Paper Boy, O alemán ou Symon Pédícrí e actor en montaxes coma Contra.Natura, BBBB, Soño dunha noite de verán ou Calypso. No ámbito audiovisual participou nos proxectos Ons, Trote, Malencolía, As bestas e O niño dos paxaros.