Manolo González

Docente, fundador de iniciativas de ensinanza audiovisual como a plataforma Flocos e a creación da Escola de Imaxe e Son da Coruña, así como a Filmoteca de Galicia. E quizáis todos os organismos Audiovisuais de Galicia. Actualmente organiza o Chanfaina Lab en San Sadurniño.