Rosalía Fernández Rial

Escritora e actriz. Combina a poesía coa música, a performance e a linguaxe audiovisual. Da súa autoría son Bonus track, Vinte en escea ou Árbores no deserto. Creadora tamén do ensaio “Aulas sen paredes” no que usa a expresión dramática e teatral como ferramenta pedagóxica.