A vida durante o franquismo

Featured Video Play Icon

Colexio Possumus

Documental elaborado por LORENZO PÉREZ SILVA, alumno de 4º de ESO do Colexio POSSUMUS (Vigo), dentro da área de HISTORIA (curso 2017-18). O traballo reflexa, a través da memoria dos avós, a vida baixo o ditadura franquista. Serve ademáis como base para un traballo interdisciplinar coa área de Valores Éticos, e a disciplina de Tencoloxía (recuperación de fotograría antiga), na preparación co III Encontro co Avós que os alumnos de 4º de ESO realizan cada mes de maio cos avós dalgúns alumn@s, para manter un coloquio con eles sobre a historia recente de España. Os protagonistas deste vídeo serán dous dos convidados este ano para este Encontro que terá lugar en o 4 de maio.