Contra a violencia de xénero

Featured Video Play Icon

CPPI dos Dices

Contra a violencia de xénero é a montaxe da performance que se realizou no CPPI dos Dices con ocasión do Día contra a violencia de xénero do ano 2018, e na que participou todo o alumnado da ESO.