Diario de una montaña rusa

Featured Video Play Icon

IES Arcebispo Xelmirez I

Un diario realizado por un alumno de 2º de bacharelato do IES Arcebispo Xelmírez I durante o curso. As inquedanzas, alegrías, preocupacións e desexos dun estudante do último curso de Instituto reflectidas a través do formato de vídeo diario.

Unha curtametraxe realizada por alumnado de 2º Bacharelato na materia optativa de Imaxe e Son durante o curso 2022-23.