¿Quién es Gael?

Featured Video Play Icon

IES Audiovisual de Vigo

Na esquina noroeste da Península Ibérica atópase Vigo, nesta cidade costeira afastada dos grandes núcleos europeos, pero cunha intensa vida cultural é onde vive o noso protagonista, Gael. Xunto con el, recorreremos os avatares que compoñen a súa vida: a súa música, os seus estudos, o seu traballo, mentres tentamos coñecer e comprender como é a vida dun artista e dun estudante de música no Vigo contemporáneo.