RAKEL

Featured Video Play Icon

ESCAC

Rakel vive soa co seu fillo nun piso de protección oficial. A precariedade laboral, xunto coa presión exercida pola súa nai e a sociedade no seu conxunto, levarana a explorar os seus propios límites.