Ruta Translatio

Featured Video Play Icon

IESP A Cachada

Neste vídeo resúmense unha serie de feitos que sucederon nesta ruta ao longo da historia, comenzando cos celtas e rematando con investigacions actuáis sobre o Apóstolo Santiago.